يکشنبه, 17 آذر 1398
عنوان : اطلاعیه
کد خبر : ۲۱۵۸
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 
ساعت : ۸:۳۵:۵۷

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱اطلاعیهاحتراماً ، نظر به تبصره 1 بند ماده 55 قانون شهرداری ها و همچنین مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان فومن ، در راستای اجرای قانون و مقررات شهر در خصوص نصب داربست با عنایت به امکان وقوع حادثه و خطرات ناشی از آن و همچنین بنا به شکایات متعدد شهروندان محترم ، نصب هرگونه بنر تبریک ، تسلیت و ... با داربست در سطح شهر ممنوع می باشد. ضمناً در صورت مشاهده هرگونه بنر  داربستی ، آویز  و ... بدون هماهنگی ، شهرداری راساً اقدام به جمع آوری خواهد نمود.

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0