يکشنبه, 17 آذر 1398
عنوان : ارائه تسهیلات بازآفرینی برای شهروندان
کد خبر : ۲۱۷۰
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ 
ساعت : ۱۱:۵۳:۵۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اطلاعیه
بنا بر صورتجلسه هیئت محترم دولت مبنی بر ارائه تسهیلات بازآفرینی  محدوده های هدف نوسازی و بهسازی شهری در خصوص احیاء و نوسازی بافت های فرسوده و محدوده های هدف شهری ، شهرداری فومن درنظر دارد متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی در محدوده های مذکور را به شرکت ارائه دهنده تسهیلات معرفی نماید ؛ بنابراین چنانچه  افرادی متقاضی بهره مندی از تسهیلات موصوف می باشند جهت دریافت اطلاعات نحوه ارائه تسهیلات بازآفرینی شهری  به این شهرداری مراجعه نمایند.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0