پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 28 مرداد 1398

روابط عمومیهر سازمان یا نهادی، برای تبین و رسیدن به اهداف خود در راستای چشم انداز و برنامه ریزی های صورت گرفته با تمام نیروی انسانی و تجهیزات خود در حال فعالیت و خدمات رسانی می باشند و برنامه های از پیش تعیین شده و رسیدن به اهداف مجموعه تلاش های یک گروه فعال و به هم متصل را در بر می گیرد و برای رساندن اقدامات صورت گرفته اطلاع رسانی نقش بسیارمهمی را ایفا می کند .

در چارچوب سازمانی هر نهادی روابط عمومی وظیفه اطلاع رسانی را بر عهده دارد و مجموعه اقدامات و تلاش های حساب شده مدیریت عوامل زیر مجموعه در مصور کردن چهره ای مثبت آن سازمان در میان گروها را دارد .

روابط عموی کار روبه رو شدن یک سازمان یا موسسه را با مخاطبانش از طریق پرداختن به موضوعات، مطالب، اخبار و... انجام می دهد .

سخنرانی در کنفرانس ها،همایش ها، جلسات ، کار با رسانه ها ، ارتباطات بحران ، از طریق رسانه ها و ارتباط با کارکنان در زمره وظایف روابط عمومی می باشد.کار روابط عمومی ساختن روابط تفاهم آمیز با کارکنان و عموم مردم است .

شهرداری فومن یکی از نهادهای است که وظیفه خدمات رسانی بیش از پیش به شهروندان و عموم را بر عهده دارد و با سابقه بیش از 86 ساله خود در تمامی زمینه های مدیریتی ، اداری ، عمرانی ، خدماتی ، فنی ، موتوری ،حوادث ، و...  فعالیت گسترده ای را در سطح شهر دارد و انعکاس فعالیت های این مجموعه پیچیده و گسترده نیاز به طرحهای جدید ، نو وبرنامه ریزی کارشناسی شده دارد .

 

الیاس قربانی پور کاس احمدانی

روابط عمومی شهرداری فومن


ایمیل :

Ravabet@fouman-city.ir


پیامک :                    3000819110

فکس :                     34736033-013

شماره تماس :        34736030-
013


آدرس : استان گیلان شهر فومن میدان ولیعصر (عج) شهرداری فومن

کد پستی :        4351914799

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0