پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 31 تير 1398
پیامتفکیک از مبدأ

تفکيک زباله از مبداء
باتوجه به  صدور مجوز شوراي اسلامي شهر فومن  اجرای طرح فوق تفکيک زباله از مبداء و افزايش آگاهي ودانش شهروندان وتغييرنگرش و ارتقاءفرهنگ مردم بشرح ذیل اقدام نموده است :


-
آموزش چهره به چهره شهروندان  9696 خانوار

- توزیع کیسه های آبی مخصوص زباله خشک

- توزیع بروشور با مفاهیم آموزشی

-استقرار دو ایستگاه جمع آوری زباله  

- تهیه و نصب مطالب آموزشی بصورت بنر در سطح محلات و معابر عمومی

- تهیه و نصب تابلو قانون پسماند و ساعات جمع آوری زباله ها
  

-آموزش در سطح مراکز آموزشی  

پیامDOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0