پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 6 ارديبهشت 1398
پیامتفکیک از مبدأ

تفکيک زباله از مبداء
باتوجه به  صدور مجوز شوراي اسلامي شهر فومن  اجرای طرح فوق تفکيک زباله از مبداء و افزايش آگاهي ودانش شهروندان وتغييرنگرش و ارتقاءفرهنگ مردم بشرح ذیل اقدام نموده است :


-
آموزش چهره به چهره شهروندان  9696 خانوار

- توزیع کیسه های آبی مخصوص زباله خشک

- توزیع بروشور با مفاهیم آموزشی

-استقرار دو ایستگاه جمع آوری زباله  

- تهیه و نصب مطالب آموزشی بصورت بنر در سطح محلات و معابر عمومی

- تهیه و نصب تابلو قانون پسماند و ساعات جمع آوری زباله ها
  

-آموزش در سطح مراکز آموزشی  

پیامDOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0