• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۱۵۸
اطلاعیه
اطلاعیه احتراماً ، نظر به تبصره 1 بند ماده 55 قانون شهرداری ها و همچنین مصوبه شورای فرهنگ


اطلاعیهاحتراماً ، نظر به تبصره 1 بند ماده 55 قانون شهرداری ها و همچنین مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان فومن ، در راستای اجرای قانون و مقررات شهر در خصوص نصب داربست با عنایت به امکان وقوع حادثه و خطرات ناشی از آن و همچنین بنا به شکایات متعدد شهروندان محترم ، نصب هرگونه بنر تبریک ، تسلیت و ... با داربست در سطح شهر ممنوع می باشد. ضمناً در صورت مشاهده هرگونه بنر  داربستی ، آویز  و ... بدون هماهنگی ، شهرداری راساً اقدام به جمع آوری خواهد نمود.امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0