• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ 
  • کد خبر : ۲۱۸۹
شهردار فومن
شهرداری در خدمت مردم
تجربه مسئولیت شهرداری فومن و اطلاع از حقایق سختی ها ، مرا به این باور رسانده که در این شرایط سخت اقتصادی و حاشیه های آن، با توجه به حجم مشکلات و انباشتگی آنها از سالهای قبل در سطح شهر ، بهترین راه برای برون رفت از مشکلات موجود،  همدلی، همراهی و همکاری شهروندان با شورای شهر و شهرداری است

‍ ‍ شهرداری در خدمت مردم(۱)

تجربه مسئولیت شهرداری فومن و اطلاع از حقایق سختی ها ، مرا به این باور رسانده که در این شرایط سخت اقتصادی و حاشیه های آن، با توجه به حجم مشکلات و انباشتگی آنها از سالهای قبل در سطح شهر ، بهترین راه برای برون رفت از مشکلات موجود،  همدلی، همراهی و همکاری شهروندان با شورای شهر و شهرداری است و این ممکن نیست مگر اینکه، سطح آگاهی های شهروندان از شهر و شهرداری افزایش یابد و به تبع همین مساله، میزان مشارکت مردم در فعالیتهایی که به عمران، آبادانی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی می انجامد ، روز به روز بیشتر شود. 
در مدیریت شهری باید ارتقای آسایش و آرامش مردم یک اصل باشد و شهرداری اگر چه جزئی از نهادهای حاکمیتی است اما، چنان اختیاراتی دارد که حقوق شهروندان را در قالب توسعه اقتصادی و با حفاظت و ارتقای محیط کالبدی شهر، به شهروندان هدیه کند. 
بدون تردید با یک برنامه ریزی درست و هدفمند می توان شرایطی را رقم زد که ثروت عمومی شهر رشد و سرمایه مادی و معنوی شهروندان افزایش یابد. 
شهر ما مریض است و البته باید تاکید کنم که همه شهرهای ایران مریض هستند و مشکلات مشابه در همه شهرها موج می زند، بهداشت شهری و زباله ها، چاله های معابر، آلودگی های محیطی و سگ ها ، آب گرفتگی معابر و فاضلاب ها، رشد ناموزون شهری و ... و به تبع همه اینها آسیب های مختلف اجتماعی کم کم خود را در قالب بحران نشان می دهند و برون رفت از بحرانها ، جز با بهره مندی از مشارکت مردم در برنامه ریزی و اجرا ممکن نیست. 
شاید برای مشارکت بتوان مفاهیم مختلفی را بیان کرد، اما هدف شهرداری از جلب مشارکت مردم، این است که افراد در امور شهری به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار باشند و در مسائلی که به نحوی به آنها و آرامش و آسایش آنها مربوط می باشند، به عنوان شهروند ورود کرده و شهروند فعال باشند. 
مسئولیت پذیری مردم در امور شهری، تعامل اجتماعی را بالا برده، به تبادل تجارب و مهارت ها منجر و مسیر را برای تغییر و ایجاد تحول در شهر آماده می کند. 
مشارکت مردم در همراهی شهرداری حلقه ی مهم در توسعه پایدار است و کرامت انسانی را موجب می شود. 

اگر از این منظر_ مشارکت مردم _ به مسائل و مشکلات و راه حل های آنها بنگریم ، به راحتی متوجه می شویم:
_ پر کردن جاله ای در روبروی خانه توسط شهروند ، نقطه ضعف برای شهرداری نیست ، 
_ جمع کردن آشغال پراکنده شده در وسط خیابان توسط شهروند ، دلیل کوتاهی شهرداری نیست ، 
_ گذاشتن به موقع آشغال در جلوی درب منزل ، همکاری برای رعایت بهداشت عمومی است، 
_ راندن گاوها از میان فضای سبز و هدایت آنها به سمتی که از آنجا آمده اند ، دلسوزی برای ثروت همگانی است ،
_ مراقبت در مواجهه با سگ ها و دیگر حیوانات سرگردان، یک وظیفه شهروندی است 
و ... 
من به عنوان خادم شهروندان با تشکر از اعتماد شورای شهر فومن ، تمام تلاش خودم را برای جلب مشارکت مردم انجام خواهم داد و با آگاهی از حقیقت آنچه در این شهر و شهرداری می گذرد، اعلام می کنم راه گذشت از مشکلات انباشته شده نه انتقاد صرف _ که البته بجای خود ارزشمند و لازم است _ بلکه گام نهادن تک تک شهروندان در مسیر مشارکت و ایفای نقش شهروند فعال است. 
در این راه دست یاری به سوی همه شما دراز کرده ام. 

کاظم قربانی 
شهردار فومن

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0